phong thủy xây dựng nhà mậu thìn

  • xem-phong-thuy-lam-nha-dep-tuoi-mau-thin-1988

    Xem phong thủy làm nhà theo tuổi 1988 Mậu Thìn đầy đủ nhất

    Tôi mới đi xem thầy phong thủy về để chuẩn bị làm nhà thì thầy nói năm 2014 không thể làm được vì phạm điều tối kỵ cụ thể khi xem phong thủy làm nhà theo tuổi 1988 Mậu Thìn của tôi thầy nói đại ý về 3 yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc như sau – Tam tai: Gia chủ tuổi Mậu Thìn, cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2014 tức năm Giáp Ngọ, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. – Kim lâu: Năm 2014, […]