phong thủy làm nhà theo tuổi ất mùi

  • thiet-ke-biet-thu-dep-theo-phong-thuy-nha

    Phong thủy xây nhà tuổi Ất Mùi 1955 đúng theo hướng tốt

    Phong thủy tức là gió và nước, hiểu được và xây nhà theo tuổi hợp phong thủy tức là cân bằng yếu tố họa và phúc. Phong thủy là sự ảnh hưởng của gió , khí và mạch nước có ảnh hưởng và tác động đến môi trường với 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. – Thiên thời là là sự may mắn do phúc trời ban cho đúng lúc đúng nơi và hoàn cảnh – Địa lợi là những thuận lợi giúp gia chủ có thể an cư lạc nghiệp, là nơi đất lành chim đậu […]